Výukový panel pro elektroinstalce

S4 Reverzace ASM - změna směru otáček ASM

S1 spinani ASM 1m - spínání ASM prostřednictvím stykače z jednoho místa

S3 vzájemné blokování - spouštění dvou ASM vzájemně blokovaných

S2 spinani ASM 2m - spínání ASM prostřednictvím stykače ze dvou míst

S6 Prepinani D-Y  – spouštění ASM přepínáním hvězda-trojúhelník

S7 Prep. D-Y t-rele – spouštění ASM přepínáním hvězda-trojúhelník přes časové relé

S9 Postupné spínání - postupné spínání dvou ASM

S11 brzda – brzdění dvou ASM protiproudem přes rezistory