TECHNOLOGIE pro E2

Na této stránce naleznete výukové materiály pro předmět TEC pro E2:

Značení kabelů

Materiály pro elektrotechniku

T2.1 Přípojky

T2.2 Rozvody nn I.

 T2.2 Rozvody nn II.

Témata pro pololetní přezkoušení

T2.3 Jištění

T2.4 EPS a EZS

T3 Ochrana před nebezpečným dotykem

 

Vzory pro výkresy situačních schémat bytových rozvodů nn:

Prázdný půdorys:                                                                   Hotové schéma:

Půdorys  Výkres

Schéma rozvaděče (příklad):

rozvaděč