Základy elektrotechniky:

T1 Úvod, základní pojmy a elektrický náboj.

T2.1+ 2.2 Elektrický obvod a zdroje el. napětí

T2.3 Elektrický odpor

T2.4 Elektrický proud

T2.5 Ohmův zákon

T2.8 Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony – příklady

T2.9 Dělič napětí

T2.11 Výkon el. proudu a el. práce

POLOLETNÍ PRÁCE TÉMATA+ PŘÍKLADY

T3.1 Elektrostatika

T3.2 Kapacita a kondenzátory

 T4.5,6 Síla působící na vodič v mg. poli a elektromagnetická indukce

T5 Střídavé napětí, jeho vznik, hodnoty a znázorňování

 T5.5 RLC v obvodu AC proudu, T5.6 Impedance a reaktance

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ SEŠIT ZEL I.

Příklady 1